වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – ගණකාධිකරණය (Accountancy)


Posted on October 14, 2013  /  1 Comments

(පුහුණු ආයතන ලැයිස්තුව ලිපිය අග දැක්වේ)   

ගණකාධිකරණය හදාරන්නකුට තෝරාගතහැකි අධ්‍යයන ධාරා තුනකි.  මින් එකක්වන මූල්‍ය ගණකාධිකරණයේ (Financial Accounting) කාර්යය වනුයේ බාහිර පාර්ශවයන් එනම් ආයෝජකයින්, ණය හිමියන්, නියාමකයින් සහ බදු අධිකාරීන්ට සැපයිය යුතු තොරතුරු සැපයෙන පරිද්දෙන් සමාගමේ වාර්ෂික ගණකාධිකරණ වාර්තා සකස්කිරීමයි.  දෙවැන්න වන කළමනාකරණ ගණකාධිකරණයෙහි (Management Accounting) කාර්යය වනුයේ සමාගමේ කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීම්වලට සහාය වන කෙටිකාලීන ගණකාධිකරණ වාර්තා සහ විශ්ලේෂණ, අංශ කළමනාකරුවන් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වෙනුවෙන් සකස්කිරීමයි.  තෙවැන්න ගණකාධිකරණ ශිල්පය (Accounting Technician) වන අතර ඉහත කවර ධාරාවක් සඳහා හෝ සහාය සේවාවන් ලබාදීම මෙම වෘත්තියේ කාර්යභාරයයි.

මූල්‍ය ගණකාධිකරණය හදාරන මාර්ගය කුමක් ද?

1941 වසරේ සිට 1959 වනතුරුම ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ගණකාධිකාරිවරුන් සහතික කිරීමේ වගකීම දැරූ අධිකාරිය වූයේ ACCA  හෙවත් සහතිකලත් වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ (බ්‍රිතාන්‍ය) ආයතනයයි. නමුත් 1959 දී මේ තත්වය වෙනස් කරමින්  ICASL  හෙවත් ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය පිහිටුවා ගණකාධිකාරි වෘත්තිය නියාමනය කිරීමේ සහ ගණකාධිකරණ ප්‍රමිති සකස්කිරීමේ අසහාය බලය එම ආයතනයට පවරනු ලැබිනි.  කෙසේවුවත්, බ්‍රිතාන්‍ය ආයතනයේ පාඨමාලාව හදාරා වරලත්  සුදුසුකම ලබාගැනීමේ අවස්ථාව තවමත් පවතින අතර එය සිදුකල යුතු වනුයේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය හරහාය.  මූල්‍ය ගණකාධිකාරිවරයකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල සේවය කිරීමට සහ මූල්‍ය වාර්තා විගණනය කිරීම සහ සහතික කිරීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරන ආයතනයේ සහතිකකිරීම ලබාගැනීම අතවශ්‍යය.  මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන් සිය අධ්‍යාපනය තුලින් සමාගම් නීතිය, වාණිජ නීතිය, සුරැකුම්පත්, ව්‍යාපාර වස්තු සහ කොටස් පිළිබඳව දැනුවත්වන බැවින් රාජ්‍ය මණ්ඩල සහ පොදු සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකත්වයන් සදහා  ඔවුනට වැඩි ඉල්ලුමක් පවතී.  කළමනාකරන නිපුණතාවලින් යුතු මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීමට ද සමාගම් කැමැත්තක් දක්වති.  2011 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරන ආයතනයෙහි 37,000 ක් ලියාපදිංචිවූ බව වාර්තාවීම මේ සඳහා පවතින ඉල්ලුමට සාක්ෂි සපයයි.

 කළමනාකරණ ගණකාධිකරණය කරා යන මග කුමක් ද?

මීට පෙර ද සඳහන් කළ පරිදි කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ කාර්යභාරය වනුයේ අභ්‍යන්තර තීරණගැනීම්වලට සහාය වන ගණකාධිකරණ වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධ කටයුතුය. CIMA ලෙසින් හැඳින්වෙන “කළමනාකරන ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයෙන්” ලබාදෙන බ්‍රිතාන්‍යය සුදුසුකම මේ අංශයේ වඩාත්ම ජනප්‍රියය.  29,000 ක ලියාපදිංචියක් සහ අවසාන විභාගය සමත් 686 දෙනෙකු මෙම ආයතනය විසින් වාර්තා කර තිබේ.    සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ  (CMA) සුදුසුකම කළමනාකරන ගණකාධිකරණය සම්බන්ධයෙන් පවතින දේශීය සහතිකයයි.  2009 වර්ෂයේදී පාර්ළිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ සහතිකලත් ගණකාධිකරණ  ආයතනය විසින් මෙම සුදුසුකම ලබාදෙනු ලැබේ.  කළමනාකරන ගණකාධිකරණ සුදුසුකමක් ලබාගැනීම සඳහා සිදුකරන අධ්‍යාපනයේදී පුළුල් පරාසයක විහිදුනු මූල්‍ය ගණකාධිකරණ, කළමනාකරන ගණකාධිකරණ මෙන්ම ව්‍යාපාර කළමනාකරන පුහුණුවක් ද අත්කරගැනීමේ හැකියාව ලැබේ.  එහෙයින් මෙම වර්ගයේ සුදුසුකම් ලබාගත්තවුනට පෞද්ගලික අංශයේ සාමාන්‍ය කළමනාකාර තනතුරු, මූල්‍ය විශ්ලේෂක තනතුරු ඇතුළු බොහෝ රැකියා ලබාගැනීමේ අවස්ථාව පවතී.

ගණකාධිකරණ වෘත්තියේ පදනම ගණකාධිකරණ ශිල්පීන්ය. ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනය විසින් AAT විභාගය හරහා පාසැල් හැර යන සිසුන්ට ගණකාධිකරන වෘත්තියට ඇතුළුවීම සඳහා මහඟු අවස්ථාවක් ලබාදෙයි.  සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට හැකිවීමද මෙහිලා පවතින විශේෂ වාසියකි. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් අනතුරුව මේ විභාගය සඳහා ඉගෙනීම අරඹන විශාල පිරිසක් සිටින බව පෙනීයයි.  මෙහි සම්පූර්ණ සුදුසුකම ලබාගත්තවුනට රැකියා වෙළඳපලේ හොඳ ඉල්ලුමක් පවතින බව වාර්තාවේ.  2011 වර්ෂයේදී 36,000 ක් සිය ආයතනයේ ලියාපදිංචිය ලබාගත් බව ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනය පවසයි.

උපාධිය ද වෘත්තීය සුදුසුකම ද?

ගණකාධිකරණ අංශයෙන් සුදුසුකම් ලබාගැනීම පිණිස උපාධියක් ලබාගැනීම හෝ වෘත්තීය සුදුසුකමක් ලබාගැනීම යන මාර්ග දෙකින් එකක් තෝරාගත හැකිය.  බොහෝ දෙනා එක විටම   මේ මාර්ග දෙකෙහිම ගමන් කරති.  බොහෝවිට සාමාන්‍ය පෙළ සමත්වීමෙන් පසුව සුදුසුකම් ලබාගැනීම ආරම්භ කලහැකිවීම වෘත්තීය මාර්ගයට පමණක් විශේෂ වන ලක්ෂණයකි.

 මොකද්ද මේ වරය (Charter)? 

සිය වෘත්තියට අදාල පිළිගත් වෘත්තීය සංවිධානයකින් වරලත් සහතිකය ලබාගැනීම ඕනෑම වෘත්තිකයකුගේ වෘත්තීය ඉලක්කයකි.  වරලත් සංවිධාන යනු කිසියම් වෘත්තියක් නියෝජනය කිරීම පිණිස රජයේ අවසරය ලත් සංවිධානයකි.  වරලත් නොවන අනෙකුත් සංවිධානවලට පවතින ශක්තිය වනුයේ ඔවුන්ගේ සාමාජිකත්වයයි.

වරලත් සුදුසුකම ලබාගැනීමට පෙර ගණකාධිකරණයට සම්බන්ධ උපාධියක් ලබාගැනීමේ වාසි ද පවතී.  උදාහරණයක් ලෙස ගණකාධිකාරීවරයකු වීමෙන් පසුව එය තමන් මුලදී සිතූ තරම් ප්‍රියජනක රැකියාවක් ‍නොවේයයි කෙනෙකුට සිතුනහොත් වෙනත් කළමනාකරන රැකියාවක් කිරීමට හෝ ව්‍යාපාර කළමනාකරන උසස් උපාධියක් හැදෑරීමට හෝ අවශ්‍යවන පදනම ලෙස උපාධිය භාවිතකිරීමට හැකිවීම මෙම වාසියයි.

 

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විශ්ව විද්‍යාල අතරින් බොහොමයක ගණකාධිකරණය ප්‍රධාන විෂයයක් වශයෙන් අඩංගු උපාධි පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වේ.  මෑත කාලයක සිට පෞද්ගලික ආයතන ඔස්සේ විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල වලින් ගණකාධිකරණ උපාධි ලබාගැනිමේ අවස්ථාව ද ලැබී තිබේ.  ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය, බකිංහැම්ෂයර් නව විශ්ව විද්‍යාලය, කාඩිෆ් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්ව විද්‍යාලය, ඔක්ස්ෆඩ් බ්රූක්ස් විශ්ව විද්‍යාලය වැනි බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාලවලින් සහ නවසීලන්තයේ මැසේ විශ්ව විද්‍යාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැලරාට් විශ්ව විද්‍යාලය වැනි ආයතන වෙතින් උපාධි ලබාගැනීමේ අවස්ථා සලසන දේශීය ආයතන රැසක් දක්නට ලැබේ.

හොඳ පාඨමාලාවක් තෝරාගන්නේ කොහොම ද? 

හැදෑරීම පිණිස කිසියම් පාඨමාලාවක් තෝරාගැනීමට ප්‍රථමයෙන් තවදුරටත් ඉහල සුදුසුකම් ලබාගැනීම පිණිස එම පාඨමාලාව යොදාගත හැකිදැයි පාඨමාලාව සපයන ආයතනයෙන් අසා දැනගැනීම වැදගත්ය.  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවකින් පසුව උසස් ඩිප්ලෝමාවකට ද එතැනින් උපාධියකට ද වශයෙන් සිරස් ප්‍රගමනයකට ඉඩ තිබේදැයි විමසා බැලිය හැක.  එමෙන්ම උපාධියක් නම් එය පශ්චාත් උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා ප්‍රමාණවත්දැයි දැනගැනීම සුදුසුය.  වෘත්තීය සුදුසුකම්ක් ලබාගැනීම අරඹන අවස්ථාවක එය පිළිගත් ආයතනයකින් වරලත් සහතිකයක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලබාදේ දැයි විමසිය යුතුය.  එමෙන්ම එම වෘත්තීය සුදුසුකම පශ්චාත් උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා වලංගුවන්නක්දැයි විමසා දැනගැනීම ද වැදගත් වනු ඇත.

ගණකාධිකරණය යනු බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පවතින පරිණත ක්ෂේත්‍රයකි.  මෙහි පවතින රැකියා අවස්ථා විවිධ වන අතර  සංඛ්‍යාත්මකව ද විශාලය.  ආර්ථික දියුණුවත් සමගම මෙම අවස්ථා තවදුරටත් ඉහල යමින් පවතී.  පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට ප්‍රථමයෙන් තමන්ට දැනගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු හා සිය ප්‍රමුඛතා සටහන් කරගෙන එක් එක් ආයතනය වෙත ගොස් ඔවුන් ලබාදෙන දේ සහ තමන්ට අවශ්‍ය දේ අතර සංසන්දනයකින් පසුව හදාරන පාඨමාලාව තීරණය කිරීම සිසුන් විසින් කර යුතුය.

 

Providers-Professional Qualifications

Providers-Degrees & Other Academic qualifications

 

*Public institution

1 Comment


  1. ස්තුතියි… වටින ලිපියක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*